WELKOM OP DE PAGINA EXECUTIEVE FUNCTIES!

Wat zijn executieve functies?


Executieve functies zorgen voor sturing en controle van het eigen gedrag zodat een taak uitgevoerd en volbracht kan worden. In het dagelijks leven is het nodig dat we onszelf kunnen regelen. Kinderen worden hier (idealiter) nog in begeleid totdat ze zichzelf kunnen organiseren. 

Van kind tot en met volwassene kan er sprake zijn van zwakkere executieve functies dan dat je op die leeftijd van die persoon kunt verwachten. Ze reageren bijvoorbeeld steeds op impulsen waardoor ze afgeleid zijn van de taak die ze aan het doen waren, ze komen vaak te laat omdat hun planning, organisatie en/of timemanagement niet goed ontwikkeld is, ze stellen één of meerdere taken maar steeds uit of maken deze niet af.  


Voor de omgeving (thuis/school/werk) en voor de persoon kan dit een behoorlijke frustratie zijn. Om het te leren zelf te doen, bieden wij hulp voor deze personen en/of hun omgeving. Die hulp kan bestaan uit het direct werken met de persoon of het bieden van cursussen/trainingen.

 

 Het werken met kinderen doen wij spelenderwijs, waarbij bewustwording van de vaardigheden een belangrijke stap is voor de succeservaringen van de kinderen. Werken aan de executieve vaardigheden

Onze werkwijze


We bieden de kinderen een veilige omgeving doordat we oog hebben voor het kind, zijn ontwikkeling en zijn interesses. Uitgangspunt is dat het kind zich veilig voelt om te leren door de positieve verbinding met ons.  Zijn autonomie zal worden aangesproken zodat de intrinsieke motivatie vanuit het kind zelf zal komen (zelfdeterminatietheorie door E. Deci en R.M. Ryan).


We gebruiken in onze communicatie groeimindset-taal gebruiken zodat het kind vertrouwen krijgt in zijn eigen vaardigheden (competenties). 

We besteden uitleg aan de werking van het brein en hoe je leert. Uiteraard doen we dit in taal die bij de leeftijd en/of ontwikkeling van het kind past. De training kan per individu anders zijn, omdat de trainers een grote "toolbox" hebben met strategieën en technieken en we bij het kind zullen aansluiten. 

Voorbeelden van onze activiteiten die we inzetten zijn; spellen, knutselen, tekenen, eigen schoolwerk, taakjes geven voor thuis. Hierbij heeft het kind inspraak en is de activiteit bewust gericht op de te leren vaardigheid (executieve functie). Een goede samenwerking met de ouders/verzorgers van het kind en eventueel andere belangrijke personen uit het netwerk van het kind zal zorgen voor succeservaringen en zelfvertrouwen bij het kind.

Cursusdata 2025